Hello

Welkom bij CheckPoint Orange

CheckPoint Orange bestaat uit een groep gelijkgestemde zakenmensen uit een verscheidenheid aan branches met een gedeelde overtuiging.

Namelijk dat netwerken op een ontspannen manier rondom topsport, entertainment en cultuur kan bijdragen aan het versterken van persoonlijke banden met bestaande en nieuwe relaties. Mede daardoor wordt de groei van ieders business gestimuleerd.

Demo Image

Sport

CheckPoint Orange richt zich op het aanbieden van “exclusieve” sport-gerelateerde arrangementen. Daarbij maken we onderscheid tussen het bezoeken van topsportevenementen in binnen- en buitenland en het zelf beoefenen van een sport in een aansprekende omgeving.


Demo Image

Entertainment

De aanvragen en de interesses van leden vormen het uitgangspunt om te komen
tot passende aanbiedingen.
De ene keer is dat individueel gestuurd vanuit een of meerdere leden en de
andere keer spelen we met aanbiedingen in op de interesses vanuit een veelvoud van leden.

Demo Image

Cultuur

Hoewel de focus zich primair richt op sport en in mindere mate op entertainment, willen we cultuur niet geheel en al bij voorbaat uitsluiten. Maar daar waar we bij sport en entertainment pro actief arrangementen voorleggen, komen we bij cultuur pas in actie op basis van aanvragen door leden.

home

Welkom bij CheckPoint Orange

CheckPoint Orange bestaat uit een groep gelijkgestemde zakenmensen uit een verscheidenheid aan
branches met een gedeelde overtuiging. Namelijk dat netwerken op een ontspannen manier rondom topsport, entertainment en cultuur kan bijdragen aan het versterken van persoonlijke banden met bestaande en nieuwe relaties. Mede daardoor wordt de groei van ieders business gestimuleerd.

Om deze doelstelling te realiseren, wordt leden vrijblijvend de mogelijkheid geboden om individueel,
met relaties of collectief nationale en internationale topevenementen, themabijeenkomsten of elkaars evenementen te bezoeken op het gebied van topsport, cultuur en entertainment.

Inzicht in elkaars interesses en belangen draagt bij aan een efficiënte wijze van relationele kruisbestuiving. Gedeelde interesses van leden voor bijvoorbeeld sportevenementen kunnen resulteren in het gezamenlijk exploiteren van hospitalitypakketten.

Bijeenkomsten

Demo Image

Op jaarbasis worden vier themabijeenkomsten, alsmede een partnerbijeenkomst belegd op inspirerende locaties.
Na afloop van iedere bijeenkomst is er gelegenheid
om te participeren in het thema-uitje.

Specials

Demo Image

Uitgenodigd worden voor een bedrijfsevenement van andere leden kan interessant zijn om onderling kennis te maken met klanten van deze leden. Dat is een extra om op een ongedwongen wijze aan relatiebeheer te doen.Win/Win

Demo Image

Dat kan de uitkomst zijn als een lid genegen is om een box bij een favoriet evenement te delen met leden met dezelfde passie. De drempel om te participeren is een stuk lager en biedt grotere mogelijkheden om nieuwe relaties op te doen en bestaande relaties te onderhouden.


© 2014 Checkpoint Orange - Turfschip 23 - 1186 XA Amstelveen - The Netherlands