themabijeenkomsten

Themabijeenkomst_Ricoh

Op jaarbasis worden vier themabijeenkomsten belegd op bijpassende inspirerende locaties waarvoor leden vrijblijvend worden uitgenodigd. Na afloop is er gelegenheid om te participeren in het thema uitje.

Door het regelmatige contact tussen leden en netwerk consultants wordt inzicht verkregen in actuele onderwerpen die leden bezig houden. Onderwerpen waarvoor een brede interesse bestaat, worden op de agenda gezet om te worden besproken tijdens de themabijeenkomst.

De doelstelling is om steeds weer inspirerende, wisselende locaties te vinden die aansluiten bij het te behandelen thema. Locaties die aansprekend zijn en waar een aanzuigende werking vanuit gaat zodat de opkomst wordt gemaximeerd. Het streven is erop gericht om tenminste vier bijeenkomsten op jaarbasis te houden. Deze maken deel uit van het lidmaatschap. Wanneer een thema een specialisme is van een van de leden, kan deze mogelijk participeren in de organisatie.

Al naar gelang het thema en de locatie wordt bekeken of in het verlengde van de bijeenkomst een thematische activiteit kan worden georganiseerd om de zinnen te verzetten. Buiten de themabijeenkomsten om zal jaarlijks een partnerevenement worden georganiseerd


© 2014 Checkpoint Orange - Turfschip 23 - 1186 XA Amstelveen - The Netherlands