win/win

Dat kan de uitkomst zijn als een lid genegen is om een box bij een favoriet evenement te delen met leden met dezelfde passie. De drempel om te participeren is een stuk lager en biedt grotere mogelijkheden om nieuwe relaties op te doen en bestaande relaties te onderhouden.

Gezamenlijke inkoop & exploitatie relatiepakket

In bepaalde gevallen kan het interessant zijn om een relatiepakket samen met andere leden in te kopen en te exploiteren. Ter illustratie een voorbeeld. Uit de digitale paspoortinformatie blijkt dat meerdere leden honkbal fan zijn. Of tennisliefhebber. In die gevallen kan het een overweging zijn om als honkbal fans gezamenlijk een box af te nemen bij de Haarlemse Honkbalweek. Of een box bij het ABN AMRO Tennis of Rosmalen als het gaat om tennisliefhebbers.

De box en exploitatiekosten worden gedeeld en dat levert significante inkoopvoordelen op. Door het delen verdwijnt ook de vervelende verplichting om op alle toernooidagen alleen te moeten zorgen voor een volle box met klanten en relaties.


© 2014 Checkpoint Orange - Turfschip 23 - 1186 XA Amstelveen - The Netherlands