situatieschets

Huidig aanbod relatienetwerken

Er bestaan al veel serviceclubs, gezelligheidsverenigingen en business clubs die gerelateerd zijn aan sport, cultuur, etc. Bij deze clubs gaat het om het ontmoeten van elkaar in een prettige atmosfeer waarbij als verbindend element in de regel een maatschappelijk doel wordt omarmd om het lidmaatschap te legitimeren.

Nadelen huidige relatienetwerken

Als je kijkt naar de activiteiten van bestaande clubs, zie je duidelijk een aantal nadelen. Neem bijvoorbeeld de verplichting om periodiek te moeten opdraven op dezelfde locatie. Of het verplicht aanwezig zijn bij ontbijtsessies waar je wekelijks jouw businesscase in 30 seconden moet aanprijzen voor steeds dezelfde groep leden. Of diners waar je bij binnenkomst hartelijk wordt ontvangen, een naambadge meekrijgt en vervolgens aan je lot wordt overgelaten.

Kansen

Als je niet echt bedreven bent in netwerken, is het grootste probleem dat je niet weet hoe te profiteren van de contacten die je opdoet tijdens een evenement of bijeenkomst.

Als er meer begeleiding wordt geboden aan leden van een netwerk tijdens bijeenkomsten en daarbuiten, neemt de kans op het leggen van interessante contacten aanzienlijk toe. Ook het bieden van variatie helpt mee. Bijvoorbeeld door bijeenkomsten te beleggen op steeds wisselende locaties in een steeds wisselende groepssamenstelling. En, heel belangrijk, zie ook vooral af van verplichte aanwezigheid.

Gemene deler

De crux van iedere netwerkclub is het vinden van een gemene deler waardoor een verbindende factor ontstaat. Die moet gestoeld zijn op passies of interesses van de leden, want dat maakt dat men ook op termijn gemotiveerd blijft om te komen. Dat draagt bij aan de kwaliteit van de netwerkclub.


© 2014 Checkpoint Orange - Turfschip 23 - 1186 XA Amstelveen - The Netherlands