basis 11

Icon_shirt_nr1

Ledenbestand

De kwaliteit en diversiteit van het ledenbestand zijn bepalend voor het succes. De leden delen gemeenschappelijke interesses voor sport, entertainment en/of cultuur. CheckPoint Orange streeft naar branche-exclusiviteit.

Icon_shirt_nr2Netwerkconsultant

Ieder lid heeft een persoonlijke netwerkconsultant. Deze heeft tot taak matches te maken op basis van het digitale paspoort dat door ieder lid individueel wordt ingevuld.

Door het crossen van alle digitale paspoorten, kunnen matches worden gemaakt die de netwerkconsultant aanzet om leden onderling aan elkaar te koppelen.

Icon_shirt_nr3Geen verplichtingen

Bij Checkpoint Orange wordt niets dwingend opgelegd. Er zijn geen verplichtingen om ergens te moeten verschijnen op ontbijtsessies, lunches, diners, enz. Ook wordt niet geëist dat men steeds nieuwe contacten inbrengt voor het floreren van het netwerk en de onderlinge relaties. Dit laatste is de taak van de netwerkconsultants en de back office die het netwerk beheren.

Icon_shirt_nr4Zoeken naar gemeenschappelijke interesses

Via het digitale paspoort wordt inzicht verkregen in de wensen, voorkeuren en interesses van alle leden. Op basis daarvan worden bijeenkomsten en evenementen georganiseerd met gelijkgestemde leden. Dit kunnen sportwedstrijden zijn, specifieke cultuurevenementen, concerten of een golftoernooi.

Icon_shirt_nr5Themabijeenkomsten

Door het regelmatige contact tussen leden en netwerkconsultants wordt inzicht verkregen in actuele onderwerpen die leden bezighouden. Onderwerpen waarvoor een brede interesse bestaat, worden op de agenda gezet om te worden besproken tijdens de themabijeenkomst.

De doelstelling is om steeds weer inspirerende, wisselende locaties te vinden die aansluiten bij het te behandelen thema. Locaties die aansprekend zijn en waar een aanzuigende werking vanuit gaat zodat de opkomst wordt gemaximeerd. Het streven is erop gericht om ten minste vijf bijeenkomsten op jaarbasis te houden. Deze maken deel uit van het lidmaatschap. Wanneer een thema een specialisme is van een van de leden, dan kan deze mogelijk participeren in de organisatie.

Al naar gelang het thema en de locatie wordt bekeken of we in het verlengde van de bijeenkomst een thematische activiteit kunnen organiseren om de zinnen te verzetten. Buiten de themabijeenkomsten om zal jaarlijks een partnerevenement worden georganiseerd.

Icon_shirt_nr6Hospitality arrangementen

CheckPoint Orange richt zich onder meer op het aanbieden van exclusieve arrangementen naar wedstrijden van het Nederlands voetbalelftal in binnen- en buitenland. Hieronder vallen ook wedstrijden die worden gespeeld in het kader van een EK of WK.

Daarnaast kunnen ook arrangementen in andere takken van sport worden aangeboden. Zo bestaat de mogelijkheid om prestigieuze (internationale) sportevenementen te bezoeken, bijvoorbeeld een EK/WK schaatsen, het KLM Open, Formule 1-races of Wimbledon.

Buiten de sport om kunnen ook arrangementen georganiseerd worden rondom concerten, theatervoorstellingen of een speciale bioscoopvoorstelling.

Icon_shirt_nr7Koppelingen met andere netwerken

Om te voorkomen dat de leden in een vicieuze cirkel van louter en alleen CheckPoint Orange-leden verzeild raken, worden er mogelijkheden gezocht om het netwerk te koppelen aan andere netwerken. De keuze wordt gebaseerd op interesses en voorkeuren binnen het ledenbestand.

Een voorbeeld ter verduidelijking. Iedere betaald voetbalclub heeft een business club. Indien interesse bestaat voor het bezoeken van een bepaalde wedstrijd, kan bekeken worden of een wedstrijdbezoek kan worden gecombineerd met een bezoek aan de business club van de thuisspelende club.

Icon_shirt_nr8Participatie in elkaars evenementen

Hoe vaak gebeurt het niet dat het moeite kost om voldoende relaties te krijgen op een zelf georganiseerd  bedrijfsevenement. Met als gevolg: stress in de aanloop naar het evenement. Denk in dat geval bij zo’n evenement ook eens aan de leden van CheckPoint Orange.

Samen met je netwerkconsultant kan, op basis van criteria, een shortlist worden opgesteld van leden  die mogelijk interessant zijn om uit te nodigen. Weg stress en wie weet tot welke onverdachte business dit zou kunnen leiden.

Icon_shirt_nr9Gezamenlijke inkoop & exploitatie relatiepakket

In bepaalde gevallen kan het interessant zijn om een relatiepakket samen met andere leden in te kopen en te exploiteren. Ter illustratie een voorbeeld. Uit de digitale paspoortinformatie blijkt dat meerdere leden honkbalfan zijn. Of tennisliefhebber. In die gevallen kan het een overweging zijn om als honkbalfans gezamenlijk een box af te nemen bij de Haarlemse Honkbalweek. Of een box bij het ABN AMRO Tennis of Rosmalen als het gaat om tennisliefhebbers.

De box en exploitatiekosten worden gedeeld en dat levert significante inkoopvoordelen op. Door het delen verdwijnt ook de vervelende verplichting om op alle toernooidagen alleen te moeten zorgen voor een volle box met klanten en relaties.

Icon_shirt_nr10Uitbesteden en profiteren

Indien leden een eigen (sport)evenement willen organiseren, is het interessant om dit uit te besteden aan CheckPoint Orange. CheckPoint Orange heeft de beschikking over organisatiespecialisten die de markt als geen ander kennen en kan op basis daarvan scherpe tarieven aanbieden.

Icon_shirt_nr11Bonussysteem

 Voor een match tussen leden en relaties uit uw zakennetwerk worden bonuspunten verstrekt. Ook voor het aanbrengen van nieuwe leden zijn bonuspunten beschikbaar. De vergaarde bonuspunten zijn inwisselbaar bij door Checkpoint Orange georganiseerde evenementen of seminars.


© 2014 Checkpoint Orange - Turfschip 23 - 1186 XA Amstelveen - The Netherlands