netwerkconsultant

Social Bookmarks Icons

Het inzetten van een netwerkconsultant vormt een onmisbare schakel in het proces om van het lidmaatschap een succes te maken.

De netwerkconsultant kan op basis van het digitale paspoort door alle netwerken van de leden ‘lopen’ en zien of daar relaties tussen zitten die voor jouw business interessant kunnen zijn. Mochten die relaties daadwerkelijk aanwezig zijn, dan wordt bekeken hoe het contact tot stand kan worden gebracht. In het ene geval is dat tijdens een evenement dat door beiden wordt bezocht of waaraan wordt deelgenomen. In het andere geval gaat de voorkeur uit naar het drinken van een kopje koffie op een voor beiden inspirerende locatie.

Het netwerken op bijeenkomsten krijgt een andere dimensie doordat de netwerkconsultant bekend is met de interesse van bepaalde personen die kunnen bijdragen aan jouw business. Op informele wijze zal het contact tot stand worden gebracht.

De netwerkconsultant houdt ook in de gaten welke evenementen, die door andere leden worden georganiseerd, mogelijk interessant zijn om te bezoeken. Indien dit het geval is, zal eerst afstemming plaatsvinden met de organiserende partij alvorens er een uitnodiging uitgaat. Het omgekeerde geldt ook wanneer jij de organiserende partij bent. In dat geval adviseert de netwerkconsultant welke leden mogelijk interessant zijn om uit te nodigen.

Een lid kan ook aan de netwerkconsultant vragen om bij andere leden in hun netwerk te zoeken naar een bepaalde match.

Uit de zoektocht naar interesses kan ook blijken dat meerdere leden een bepaalde passie voor een topsportevenement delen. Dat kan de opmaat zijn om te onderzoeken of er interesse bestaat om gezamenlijk een hospitalitypakket af te nemen. Dat kan voor de betrokken leden interessante voordelen opleveren.


© 2014 Checkpoint Orange - Turfschip 23 - 1186 XA Amstelveen - The Netherlands