entertainment

Theater

Hoewel de primaire focus van CheckPoint Orange sport is, kunnen op aanvraag ook toegangskaarten voor concerten, theatervoorstellingen en andere opvallende evenementen worden geregeld. Door de contacten waarover we beschikken, zijn we in een bevoorrechte positie om aanvragen te doen.

Het kan ook zo zijn dat al dan niet toevallig een cluster van leden interesse heeft in het bezoeken van een bepaald concert, theatervoorstelling of andersoortig evenement. In dat geval gaan we bekijken hoe we,
op basis van een bepaald quotum, tot een voor de leden interessante propositie kunnen komen.


© 2014 Checkpoint Orange - Turfschip 23 - 1186 XA Amstelveen - The Netherlands